^Back To Top

Historia szkoły

Rok 1945 – zakończenie wojny, budynek szkoły był w gruzach, spalony już po wojnie prawdopodobnie przez piromana Jakuba Harmonistę.
Rok 1946 – rozpoczyna się nauka w szkole, która mieściła się w budynku Nr 38. Pierwsza pani kierownik: Cecylia Szwedo.
Rok 1949 – rozpoczyna się nauka w odbudowanym budynku szkoły.
Rok 1962 – kierownikiem szkoły zostaje Eugeniusz Śliwa.
Rok 1962 – kierownikiem zostaje Tadeusz Lewandowski.
Rok 1976 – dyrektorem szkoły zostaje Wiktor Modrzejewski
Rok 1977 – dyrektorem zostaje Janusz Wilusz.
Rok 1977 – dyrektorem zostaje pani Ewa Bruska.
Rok 1988 – dyrektorem zostaje Mirosław Ryckiewicz.
Rok 1989 – rozpoczęcie prac budowlanych związanych z budową sali gimnastycznej.
Rok 1998 – Miejsko – Gminna inauguracja roku szkolnego połączona z oddaniem do użytku obiektu nowej szkoły.
Rok 1999 – wymiana młodzieży ze szkołą w Skiern (Dania).
Rok 2001 – podpisanie umowy o partnerstwie szkół z Dretynia i Gartow.
Rok 2009 – dyrektorem szkoły zostaje Jerzy Wójtowicz
1.9.2010 – Miejsko – Gminna inauguracja roku szkolnego połączona z oddaniem do użytku wiejskiego boiska wielofunkcyjnego.
14.10.2010 – Szkoła podstawowa oraz gimnazjum w Dretyniu, które wchodzą w skład Zespołu Szkół, otrzymały imię „Polskich Noblistów”

03.09.2013 - Nadanie sztandaru szkole. Dyrektorem szkoły zostaje Paweł Biernacki.

Copyright © 2013-2015 Zespół Szkół w Dretyniu